Regulamin sklepu internetowego Dariana.biz

§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Rejestracja i logowanie
§ 3 Składanie zamówień
§ 4 Ceny towarów
§ 5 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru
§ 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji
§ 9 Dane osobowe i polityka prywatności
§10 Własność intelektualna
§ 11 Postanowienia końcowe