WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adres do zwrotu :  Dariana sp. z o.o., ul. Przeskok 35, 05-092 Łomianki

e-mail kontaktowy: info@dariana.biz

Ja ………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

……………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy …………………………………..

Numer zamówienia lub numer transakcji: …………………………..

Imię i nazwisko konsumenta …………………………………….

Adres konsumenta …………………………………………….

Dane do zwrotu na konto bankowe:

Numer konta: ………………………………………………….

Nazwa banku: ………………………………………………..

Numer paragonu* /faktury VAT : …………………………………….

* Jeżeli paragon zaginął prosimy o pisemną informację o zaginionym paragonie podpiętą do zwrotu.

Podpis konsumenta ………………………………………..

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:………………………

Wersija elektroniczna do pobrania jest dostępna ⇒  pobierz wzór – plik .docx